Kascommissie 2017-2018

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit Bryan Knoeff en Paul Bartelds. Paul studeert International Business aan de RUG en Bryan studeert Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast zijn zij alle twee vroeger penningmeester geweest bij studievereniging Exploratio en hebben hierdoor mede een financieel inzicht ontwikkelt waarmee zij de vereniging kunnen ondersteunen.

De kascommissie heeft als verantwoordelijkheid de financiële administratie van de vereniging te controleren. Daarnaast ondersteunt de kascommissie de penningmeester in zijn functie.

Kascommissie 2017-2018

Bryan Knoeff (2012) Voorzitter
Paul Bartelds (2014) Lid