Kascommissie 2016-2017

Kascommissie

De kascommissie is het orgaan die de financiële administratie van de vereniging controleert. Daarnaast ondersteunt de kascommissie de penningmeester met haar taken. Het bestaat uit deelnemers die eerder penningmeester van het bestuur van de studievereniging zijn geweest. Hierdoor hebben zij de kennis om de penningmeester te ondersteunen en de financiële administratie te controleren.

Kascommissie 2016-2017

Bryan Knoeff (2012) Voorzitter
Paul Bartelds (2014) Lid